Sever

VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE, TEAMBUILDINGY, VÝJEZDY

Pro skupiny, firmy, organizace, týmy, jednotlivce.

Realizaci vzdělávacích aktivit různých druhů se věnujeme pravidelně od roku 2000.
Během intenzivní praxe se náš styl vytříbil ve specifický přístup, který charakterizuje:
  • zaměření na potřeby a záměry klienta / účastníků
  • vědomé a holistické učení
  • pestrost metod podněcující všechny smysly a styly učení
  • mezioborové prolínání
  • partnerský přístup
  • sdílení zodpovědnosti za výsledek učení
  • využití potenciálu prostředí, ve kterém se aktivita odehrává, častá práce v přírodě
  • využití potenciálu interakcí ve skupině

Častými tématy našich vzdělávacích aktivit jsou: osobní a komunitní rozvoj, budování týmů a společenství, zážitková hlubinná ekologie, lektorské dovednosti.


Můžete se zúčastnit některé z našich akcí nebo si domluvit akci na míru pro vás či váš kolektiv.